Solidarnostni projekt REcept - trajnost po mojem okusu

1. 10. 2022 – 31. 5. 2023

V Tehnoparku Celje smo s skupino mladih, ki jih povezuje odgovoren odnos do lastnega zdravja, narave in pripravljenosti za medsebojno pomoč, pripravili projekt, v katerem se osredotočamo na izzive in prepreke, s katerimi se soočajo ekonomsko ovirani mladi pri pripravi zdravega, trajnostnega, poceni in hranljivega obroka, s čim manj zavržene hrane.


Zanima nas katera živila se, kljub neugodnemu finančnemu stanju mladih v lokalnem okolju, znajdejo med odpadki in kako jih uporabiti kot zdrav obrok. Mlade želimo spodbuditi k participativni vključitvi in aktivnemu državljanstvu, hkrati pa doseči večjo ozaveščenost lokalne skupnosti o problematiki zagotavljanja zdravega obroka mladih, ki se soočajo z ekonomskimi ovirami ter se vključiti v proces pridobivanja ustreznih znanj pri uporabi presežkov hrane in pri pripravi trajnostnih lokalnih obrokov.


Nezmožnost enakopravnega dostopanja do zdravega življenjskega sloga za posamezne skupine mladih glede na vrstnike, specifično zdravega prehranjevanja za mlade z ekonomskimi ovirami je zelo aktualen, lokalen in globalen problem. Zato smo se odločili razviti aktualne, vključujoče, trajno in brezpogojno dostopne rezultate priprave trajnostnih jedi za mlade v lokalnem okolju, ki jih bomo strnili v poučno in priročno kuharsko knjižico s hitrimi, trajnostnimi in poceni recepti. Vključevali bodo sestavine, ki jih imajo v zadovoljivi količini na razpolago tudi mladi zekonomskimi ovirami v lokalnem okolju ali jih najpogosteje odlagajo med odpadno hrano. S tem se hkrati zmanjša količina odpadne hrane na osebnem in lokalnem nivoju, zagotovi se zdrav obrok za mlade ter obvladuje neugoden ekonomski položaj mladih.


K sodelovanju smo povabili strokovnjake s področja kulinarike, dela z ranljivimi skupinami ljudi, s področja uporabe presežkov hrane in koordinacije projektov. Vsi so za izvedbo projekta nepogrešljivi.


Luka Gmajner, mlad, vrhunski kuhar iz Celja, ki je tudi sam pristaš trajnostne kuhinje, brez odpadne hrane, nam bo v pomoč pri oblikovanju in razvijanju trajnostnih jedi in pri izvedbi zaključnega dogodka projekta – kuharske delavnice.


Irena Romih, vodja Materinskega doma se z zagotavljanjem zdravih obrokov mladim ženskam in mamam, ki so se znašle v osebni, socialni ali stanovanjski stiski, srečuje vsakodnevno. Z nami bo delila svoje izkušnje in znanja dela z ranljivimi skupinami.
Zdenka Zrinski nam bo predstavila projekt Donirana hrana Celje, katerega vodja je. V sklopu projekta, ki je že prerasel meje Celja, pomoči potrebnim ljudem razdeljujejo hrano, ki jo vsakodnevno donirajo trgovske verige po zaprtju trgovin. Gre za hrano, ki bi ji ob polnoči pretekel rok uporabe in bi romala med odpadke.


Sodelovali bomo še s Katjo Kolenc, zaposleno v Celjskem mladinskem centru, ki nam bo podpora pri ozaveščanju pridobljenih kompetenc in pri procesu spontanega učenja v projektu.
S projektom želimo opozoriti, da je ključno upoštevanje posameznika kot dela skupnosti in da je potrebno tistim z manj priložnostmi zagotoviti lažje dostopne možnosti. S tem bomo naredili korak bližje k zmanjšanju prehranske revščine mladih v lokalnem okolju.

Projekt je financiran s strani Evropske unije.

**Vsebina vseh objav, ki se navezujejo na dotični projekt, odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.

Prijavi se na Tehnopark novice

S prijavo na e-novice se strinjam z obdelavo mojih osebnih podatkov v tržne namene.