ALI LAHKO POBEGNEŠ IN SE ZNOVA NAJDEŠ?

V Tehnoparku Celje je od avgusta 2021 do februarja 2022 potekal Solidarnostni projekt (ne)ZMOŽNOST POBEGA, katerega namen je bil opozoriti na problematiko ne vključevanja posameznih skupin ljudi v vsakdanje aktivnosti družbe.


Na vsakodnevni ravni se opozarja na socialno in ekonomsko ovirane posameznike, gibalno ovirane pa se potiska ob rob. Zato smo se v projektu osredotočili nanje in jih s tem želeli spodbuditi k participativni udeležbi v projektu. Na ta način smo želeli doseči večjo ozaveščenost lokalne skupnosti o problematiki ne vključevanja gibalno oviranih oseb v razne projekte in aktivnosti ter o posledicah, ki jih takšno ravnanje pušča na njihovem duševnem zdravju. Raziskave so pokazale, da imajo v povprečju ljudje z omejitvami v življenju petkrat več stresnih situacij, kot pa tisti brez omejitev. Zaradi številnih nepotrebnih ovir v družbi človeški potenciali mladih invalidnih oseb v veliki meri ostanejo neizkoriščeni, saj jih nimajo priložnosti razviti in pokazati. Javnosti smo zato želeli približati vsakdanje izzive gibalno oviranih oseb in jih opozoriti na dejstvo, kako pomembna je pravična vključenost vsakega posameznika v vse aspekte življenja. Pomembna za osebno rast, duševno zdravje ter za uspešen razvoj družbe.


Kot končni produkt projekta je nastala soba pobega, odlična teambuilding aktivnost, ki je namenjena tudi gibalno oviranim osebam, saj smo pri delu na projektu ugotovili, da so gibalno ovirane osebe dostikrat prikrajšane ravno za razne teambuilding aktivnosti. To so nam potrdili tudi člani Društva študentov invalidov Slovenije in Društva distrofikov Slovenije. Soba, ki je nastala v sklopu projekta je razporejena po celotnem Tehnoparku, zato imajo udeleženci več prostora in lažje dostopajo do eksponatov, ki so vključeni v samo sobo. Hkrati jim soba omogoča tudi ogled in uporabo ostalih eksponatov Tehnoparka.


Ob zaključku projekta smo pripravili zaključni dogodek (ne)ZMOŽNOST POBEGA, kamor smo povabili društva, katerih člani so gibalno ovirani. V pobegu so se preizkusili Društvo študentov invalidov Slovenije, Društvo distrofikov Slovenije in Zavod Vozim. Člani društev so s »pobegom« dokazali, da je aktivnost sobe pobega primerna za gibalno ovirane in da smo s tem v Celju pridobili novo zabavno teambuilding aktivnost, ki je vsevključujoča in enako dostopna vsem. Pri projektu je sodeloval tudi Celjski mladinski center.
Upamo in verjamemo, da bo ta projekt spodbudil lokalne odločevalce, da izvedejo podobne projekte in s tem lokalni skupnosti in širši javnosti omogočijo dodatne aktivnosti, ki zagotavljajo enakopravne možnosti za vse posameznike, ki so del večje skupnosti.

Do pdf priročnika, ki je poleg sobe pobega nastal kot končni produkt projekta, lahko dostopate na spodnji povezavi.

Projekt je bil financiran s strani Evropske unije.

 

Prijavi se na Tehnopark novice

S prijavo na e-novice se strinjam z obdelavo mojih osebnih podatkov v tržne namene.